Dagsorden til den ordinære generalforsamling i Sydhavs Rideklub

Dato: Søndag d. 5/3 2023 kl. 14.00

Sted: Rytterstuen på Agersdal Ridecenter. Refshale Byvej 3, Maribo.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

2. Forelæggelse af beretning ved Helle Lemvig Olsen.

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse ved Tine Huusom

4. Behandling af bestyrelsens forslag.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Forlæggelse af budget til orientering og fastsættelse af kontingent.

7. Valg af formand (Helle modtager genvalg)

8. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen samt suppleant for disse.

Bestyrelsesmedlemmer:

Lone Minkkinen – modtager genvalg

Sascha Bentsen – ønsker ikke genvalg

Linda Hansen- ikke på valg

Tine Huusom – ikke på valg

Suppleanter:

Kristine Alsbæk – ønsker ikke genvalg.

9. Valg af ungdomsobservatør i bestyrelsen, såfremt ungdomsmedlemmerne ønsker dette.

10. Valg af revisorer samt suppleant for disse.

11. Eventuelt.

Vel mødt


Indsend dine eventuelle forslag til bestyrelsen senest en måned før på mail: hellelemvig@hotmail.com. Husk at betale kontingent senest en måned før generalforsamling for at opnå stemmeret.


Kontingent for 2023 (voksne kr. 350,- og junior kr. 250,-) indbetales til Tine Husum på Mobile Pay 60 19 51 20. Tak for du støtter vores klub.

Vel mødt!

 

bl 03.05.2015 20:51

nyt nyhedsbrev er kommet se under nyhedsbrev

Menu

Aktiviteter i SYR 2023