Nyheder i Sydhavs Rideklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Sydhavs Rideklub d. 5/3 2023


Dagsorden til den ordinære generalforsamling i Sydhavs Rideklub

Dato: Søndag d. 5/3 2023 kl. 14.00

Sted: Rytterstuen på Agersdal Ridecenter.

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

 

Velkomst, Helle dirigent, Lone referent, Matilde stemmetæller.

 

  1. Forelæggelse af formandens beretning ved Helle Lemvig Olsen.

 

I årets løb har der været frafald i bestyrelsen, Thomas (næstformand) valgte at trække sig i efteråret, Sasha overtog hans plads. Mens Kristine fortsatte som suppleant. Men de to ønsker ikke at fortsætte pga. hhv. arbejde og studie langt væk fra Lolland. Vi takker dem alle tre for deres indsats i bestyrelsen gennem tiden.

 

Det er svært at lave mange aktiviteter med få medlemmer og ofte kun ved hjælp af bestyrelsen. Spørgsmålet er derfor om vi skal gå i dvale, nej. Men i stedet for at præsentere et helt årshjul, anbefaler vi i stedet at lave flere aktiviteter og små events spredt ud over året, når bestyrelsens medlemmer kan overskue det.

 

Vi har i det forgangne år afholdt et fint besøgt fastelavns-arrangement, og det samme var tilfældet i formiddags. Derudover har vi bl.a. lykkedes med at lave aftenstævne, miljø-træning, kvadrille-ridning, løvfaldstur, foredrag om distanceridning, klubmesterskab og julehygge. Alt sammen noget vi kan takke bestyrelsens medlemmer samt hjælperne for, og vores deltagerne selvfølgelig. Vores sponsorer har givet flotte præmier.

 

Men der er tilbagegang i antallet af klubmedlemmer og aktiviteter mange steder pga. krisen, det anerkender DRF også. Nogen underbyder hvad et klubmedlemsskab koster, det kan vi ikke, for så hænger vores økonomi slet ikke sammen, og vi vil ikke opløse klubben, Så må vi hellere være dem, vi er, og lave noget for de medlemmer, vi har. P.t er der 7 – 10 medlemmer i klubben inkl. bestyrelsen, hvilket bestemt ikke er optimalt.

 

  1. Forelæggelse af regnskab til godkendelse ved Tine Huusom

 

Sidste år indtægter 35.393 udgifter 25.446 overskud 9.751 udgifter til DRF 6.300.    medlemsindtægter kr. 4300, arrangementer småt overskud, store indkøb af rosetter. 13.900 i lokaletilskud fra Lolland kommune.

 

 

 

  1. Behandling af bestyrelsens forslag.

 

At vi afholder så mange arrangementer, som vi kan overskue. Har haft flere arrangementer miljøtræning mm. igennem året, men det er ofte svært at finde hjælpere, så bestyrelsen har måtte trække hårde veksler på egne familiemedlemmer, men stor tak til dem af jer, der har hjulpet til :)

 

Vi er meget åbne for nye forslag, da vi ønsker at lave det, som vores medlemmer ønsker. Fordelen ved E-stævner er, at vi ikke skal søge om datoerne i meget god tid, men omvendt må de ikke ligge samtidig med andres stævner syd for Storstrømmen. Vil gerne have alm D-stævner også, men det kræver en del mere planlægning, og at vi kan finde flere hjælpere til at afholde det.

 

  1. Behandling af indkomne forslag.

 

Ingen indkomne forslag.

 

  1. Forlæggelse af budget til orientering og fastsættelse af kontingent.

Beholder gammel pris, svært at lægge budget

 

  1. Valg af formand (Helle modtager genvalg)

 

Helle er genvalgt

 

  1. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen samt suppleant for disse.

Bestyrelsesmedlemmer:

Lone Minkkinen – modtager genvalg

Genvalgt

Sascha Bentsen – ønsker ikke genvalg

Nyt bestyrelsesmedlem: Matilde Gohlke-Klinge

 

Linda Hansen- ikke på valg

Tine Huusom – ikke på valg

 

Suppleanter:

Kristine Alsbæk – ønsker ikke genvalg

Ny suppleant: Gitte Rhode Gohlke

 

  1. Valg af ungdomsobservatør i bestyrelsen, såfremt ungdomsmedlemmerne ønsker dette.

 

              Matilde Gohlke-Klinge

 

  1. Valg af revisorer samt suppleant for disse.

 

Simon Hansen og Tanja Due

 

 

 

Vi afholder bestyrelsesmøder med jævne mellemrum, hvor suppleanten ikke kræves at deltage, men meget gerne må.   

 

Efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde.    

 

Takker for god ro og orden.

Menu